הפרוייקטים של חברת גלובוס אינטרנשיונל, השקעות בניין ופיתוח